เครื่องพับกระดาษ / เครื่องพิมพ์ Lot.no.

 

                                                            เครื่องพับกระดาษ

                                   

 

 

                                           เครื่องพิมพ์ Lot.no. วันที่ผลิต วันหมดอายุ

                                   

 

 

Visitors: 128,082