เครื่องบรรจุชา / เครื่องปั้นเม็ดยาลูกกลอน

 

                                          เครื่องบรรจุแนวตั้ง : บรรจุชา / ยาสมุนไพร

                                  

 

 

                                                       เครื่องปั้นเม็ดยาลูกกลอน

                                  

 

 

 

Visitors: 117,951