การติดตั้งเครื่องด้านการผลิต

 

 การติดตั้งเครื่องเข้าแผงยา Blister Pack 

 

 

 การติดตั้งเครื่องบรรจุชา

   

 

 

 

 

   

การติดตั้งเครื่องปั้นเม็ดยาลูกกลอน

   

 

 

 

Visitors: 128,082